top of page

Varför AirMaid®

EN NATURLIG OCH EFFEKTIV RENARE

Ozon är en gas bestående av tre syreatomer per molekyl. Gasen har kort halveringstid på grund av dess reaktion med omgivande naturligt förekommande ämnen. Dessutom kan det vara farligt att andas in i höga koncentrationer (se gränsvärden för ozon).

MÅNGA APPLIKATIONER

Ozon har länge använts inom industrin och det finns flera användningsområden. Kontakta oss för mer information.

OZONGRÄNSVÄRDEN

  • NGV (nivågränsvärde) 0,1 ppm (gäller exponering under en arbetsdag, dvs 8 timmar).

  • TGV (takgränsvärde) 0,3 ppm (gäller för en referensperiod på 15 minuter).

    • (Enl. AFS 2005: 17, hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar).

​​

OZONSKIKTET

Ozon bildas naturligt i jordens atmosfär via den fotokemiska process som uppstår när ultraviolett ljus från solen träffar och delar syre, omvandlat till fritt syre och ozon. Den höga koncentrationen av ozon i den nedre delen av stratosfären gynnar livet på jorden genom att den minskar mängden skadlig ultraviolett strålning som når jordens yta.

Odours.jpg
Odör reducering
Grease.jpg
Fett reduction
Fire.jpg
Förebygger brandrisk
ikon_underhåll_600px.png
Minskade underhållskostnader

Hitta din produkt här

eller

Fråga vår Produktexpert

om våra produkter och vad de löser för dig!

Tack!
bottom of page