top of page

PUMPSTATION

Lösningar från AirMaid® är framtagna i nära samarbete med kommuner och företag som vill minimera hälsorisker och lukter vid pumpstationer, reningsverk och i VA-system.

Luftbehandling - Air treatment

©

Effektiv odörreducering

Med hjälp av AirMaid® kan gaserna neutraliseras på ett effektivt sätt. Effektiv odörreducering med hjälp av AirMaid har den stora fördelen att lukten elimineras i samband med processen, vilket är till stort gagn för de som bor i närheten av anläggningarna. AirMaid® aggregat finns också i portabelt utförande anpassade efter olika behov.

Enkel installation

Teknik från AirMaid® är enkel att installera både vid nybyggnationer och i redan existerande lösningar. Våra experter finns tillgängliga för att svara på dina frågor. Kontakta oss för mer information.

Luftbehandling - Air treatment

Tmodell med pumpstation 1.png
bottom of page