top of page

INDUSTRI

I flera industri- och tillverkningsprocesser utvecklas otrevliga odörer. Det bidrar till en försämrad arbetsmiljö för de anställda och kan störa grannarnas livskvalitet. Genom att installera teknik från AirMaid® reduceras oönskade odörer och skapar win-win för alla parter. 

Luftbehandling - Air treatment

©

Vägarbete

Asfaltsproduktion

I produktionsprocessen utvecklas otrevliga odörer som har negativ inverkan på arbetsmiljön och för de intilliggande grannarna. I samarbete med ledande aktörer i Norden har vi framgångsrikt installerat AirMaid® på flertalet anläggning som effektivt reducerar oönskad odör och skapar win-win för alla parter.

Effektiv odörreducering

Teknik från AirMaid® används inom flertalet andra industriella applikationer som pumpstationer, sopkomprimatorer, reningsverk och i andra VA-system.

 

Fler exempel där AirMaid används för odörreducering​

  • ​PEAB, asfaltsproduktion

  • ​Nordic Waterproofing, tjärpapp

  • Pankas, asfaltsproduktion

  • Svevia, asfaltsproduktion

Image by Crystal Kwok
bottom of page