top of page
Om oss

Absolent Air Care Group anser att ingen ska bli sjuk som en direkt följd av luftkvaliteten på sin arbetsplats och att alla ska ha tillgång till ren luft. Absolent Air Care Group är indelat i två divisioner. Industridivisionen med bolagen Absolent, Avani Environmental, Diversitech, Filtermist International, Filtermist Systems och Quatro Air Technologies. Storköksventilations divisionen med Absolent CKV AB, Jeven, Tessu Systems och Nu-Air.

 

Utöver sina egna produktvarumärken tillverkar och levererar dessa företag även ett antal andra märkesprodukter inklusive Dustcheck, Ecogate och Kerstar. Varje varumärke har sin egen karaktär och fungerar som en självständig enhet inom sitt eget område. Våra företag tillverkar ett brett utbud av filtreringsutrustning som effektivt avlägsnar olja och kylvätskedimma, rök, rök, VOC och damm från förorenad luft – vilket spelar en viktig roll för att tillhandahålla och underhålla ren luft i verkstäder och tillverkningsanläggningar över hela världen.

 

Produkter som tillverkas av våra företag används av många av världens ledande företag inom ett brett spektrum av industrier, inklusive flyg-, fordons-, kemikalier, storkök, livsmedelsproduktion, tillverkning av medicintekniska produkter, finmekanik, läkemedel och träbearbetning. Absolent Air Care Groups företag driver huvudkontor och tillverkningsanläggningar i Sverige, Storbritannien, Tyskland, Kanada och Estland.

 

Vi driver även dotterbolag i Kina, Frankrike, Finland, Tyskland, Nederländerna, Hongkong, Indien, Singapore och USA, och vi handlar genom ett nätverk av noggrant utvalda distributörer i mer än 60 länder världen över. Absolent Air Care Group handlas på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm under namnet ABSO. Luftbehandling - Air treatment

Skärmbild 2022-05-23 091717.png
bottom of page