top of page

Produkt

STORKÖK

Vi är experter på odör- och fettreduktion inom storköksventilations anläggningar. Vår beprövade AirMaid© teknik används i flertalet tillagningsprocesser från snabbmatrestauranger till Michelin krogar runt om i världen. Våra lösningar är enkla att installera, kräver lite underhåll och bidrar på så vis till att vara en av de mest kostnadseffektiva lösningarna på marknaden.

V-serien

V-serien är utrustad med vår unika CGC cell och är speciellt framtagen för restauranger och storkök där kraven på fett- och luktreduktion är mycket höga. Med en kontinuerlig och effektiv rening av imkanalerna så kan man på ett effektivt sätt reducera sotningskostnaderna samt möjliggöra återvinning av värmen i imkanalerna för att ytterliga sänka kostnaderna.

 

Fettreduktion

Fettet reduceras kraftigt i ventilationskanalerna (imkanalerna) genom att ozonet från våra unika CGC celler bryter ner fettet till vatten och mineraler som avlägsnas i luftströmmen.

 

Luktreduktion

Matos och lukter från all typ av matlagning lämnar kanalen och fastnar därför inte i ett konventionellt filter. Med AirMaid© V reduceras dessa lukter upp till 95 %.

 

Brandsäkerhet och sotning

Livslängden för ventilationssystemet ökar genom att fettet reduceras dessutom så minskar även brandfaran. Antalet dyra sotningstillfällen kan också reduceras.

Installation

Teknik från AirMaid© är bevisat en av de mest kostnadseffektiva lösningarna för effektiv odörreducering på marknaden.

  • Lätt att installera

  • Kompakt design

  • Låg energiförbrukning

  • Minimalt underhåll 

IMG_0618.jpg
bottom of page